Sơn Nội Thất TOA

img Hotline 24/7:

0943548739

Sơn Nội Thất TOA

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT CAO CẤP TOA NANOCLEAN

Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp TOA NanoClean thích hợp cho việc trang trí nội thất trên các bề mặt mới và cũ như bê tông, xi măng, gạch ngói, v.v…Dung Tích: 5L , 18L
Liên hệ

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT VÀ NGOẠI THẤT TOA 4 SEASONS INTERIOR & EXTERIOR ALKALI SEALER

TOA 4 Seasons Interior & Exterior Alkali Sealer là sơn lót dùng trong và ngoài nhà, thích hợp cho bề mặt cũ và mới như bê tông, tường xi măng, gạch ngói, v.v…Dung Tích: 5L , 18L
Liên hệ

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT VÀ NGOẠI THẤT SUPERTECH PRO

Sơn chống kiềm nội và ngoại thất Supertech Pro là loại sơn lót thích hợp sử dụng cho trang trí nội thất và ngoại thất trên bề mặt cũ và mới như: bề mặt hồ vữa, bê tông, xi măng..Dung Tích: 5L , 18L
Liên hệ

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT SUPERTECH PRO

Sơn lót chống kiềm nội thất Supertech Pro là loại sơn lót thích hợp cho việc trang trí nội thất trên các bề mặt cũ và mới như: bề mặt hồ vữa, bê tông, xi măng.....Dung Tích: 5L , 18L
Liên hệ

SƠN NƯỚC NỘI THẤT NITTO EXTRA

Sơn nước nội thất Nitto Extra thích hợp sử dụng cho trang trí nội thất trên các bề mặt tường, bê tông, xi măng, thạch cao, gạch,..Dung Tích: 5L , 18L
Liên hệ

SƠN NƯỚC NỘI THẤT HOMECOTE

Sơn nước nội thất Homecote thích hợp sử dụng cho trang trí nội thất trên các bề mặt tường, bê tông, xi măng, thạch cao, gạch,..Dung Tích: 5L , 18L
Liên hệ

SƠN NƯỚC NỘI THẤT SIÊU TRẮNG SUPERTECH PRO

Sơn nước nội thất siêu trắng Supertech Pro thích hợp sử dụng cho trang trí nội thất trên các bề mặt cũ và mới như tường, xi măng, thạch cao, bê tông, gạch,..........Dung Tích: 5L , 18L
Liên hệ

SƠN NƯỚC NỘI THẤT SUPERTECH PRO

Sơn nước nội thất Supertech Pro thích hợp sử dụng cho trang trí nội thất trên các bề mặt cũ và mới như tường, xi măng, thạch cao, bê tông, gạch,...Dung Tích: 5L , 18L
Liên hệ

SƠN NƯỚC NỘI THẤT TOA 4 SEASONS INTERIOR TOP SILK

TOA 4 Seasons Interior Top Silk thích hợp cho việc trang trí nội thất trên các bề mặt cũ và mới như bê tông, tường, xi măng, gạch, ngói, v..v…Dung Tích: 5L , 18L
Liên hệ

SƠN NƯỚC NỘI THẤT TOA 4 SEASONS INTERIOR TOP SILK SHEEN

TOA 4 Seasons Interior Top Silk Sheen thích hợp cho việc trang trí nội thất trên các bề mặt cũ và mới như bê tông, tường, xi măng, gạch, ngói, v..v…Dung Tích: 5L , 18L
Liên hệ

SƠN NƯỚC NỘI THẤT CAO CẤP TOA THOẢI MÁI LAU CHÙI (bóng mờ)

TOA Thoải Mái Lau Chùi bóng mờ thích hợp sử dụng cho tất cả các bề mặt tường, bê tông, thạch cao, gạch,.. dùng cho nội thất. Dung Tích: 5L , 18L
Liên hệ

SƠN NƯỚC NỘI THẤT CAO CẤP TOA THOẢI MÁI LAU CHÙI (siêu bóng)

TOA Thoải Mái Lau Chùi siêu bóng thích hợp sử dụng cho tất cả các bề mặt tường, bê tông, thạch cao, gạch,.. dùng cho nội thất.Dung Tích: 5L , 18L
Liên hệ

SƠN NƯỚC NỘI THẤT CAO CẤP TOA NANOCLEAN

Sơn nước nội thất cao cấp TOA NanoClean bóng mờ thích hợp cho việc trang trí nội thất trên các bề mặt mới và cũ như bê tông, tường xi măng, gạch ngói,… Sản phẩm này được đề nghị sử dụng cho những nơi có yêu cầu cao về vệ sinh như: khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, bệnh xá, trung tâm chăm sóc y tế.Dung tích: 5L , 18L
Liên hệ
Zalo
Hotline